Danube Box Versions
EN
DE AT HU RS RO BG

ДУНАВСКА КУТИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У оквиру процеса укључивања јавности са циљем подизања опште свести грађана о суживоту у сливу реке Дунав, као и одрживом коришћењу овог ресурса, организовано је и образовање наших малишана. ICPDR и Министарство просвете Републике Аустрије су развили едукативни комплет назван ,,Дунавска кутија” (Danube Box) намењен деци узраста од 9-12 година.

ICPDR, компанија Coca-Cola и њен највећи европски произвођач Coca Cola Hellenic, озваничиле су партнерство почетком јуна 2005. године, под називом ,,Партнерство за зелени Дунав”, како би унапредили заштиту и очување ове драгоцене реке. Оно је основа за партнерство Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде и компанија Coca-Cola и Coca Cola Hellenic Србија, који су започели рад на имплементацији пројекта ,,Дунавска кутија” у Републици Србији.

Идеја пројекта је да шири свест међу најмлађом популацијом о сливу реке Дунав, њеним различитостима, али и сличностима и значају очувања ресурса и одрживог коришћења.

Материјал ,,Дунавска кутија” је осмишљен да пружа знање, идеје, и представља материјал за учење не само из области животне средине већ се освће и на историјске и географске чињенице везане за слив реке Дунав.

Материјал ,,Дунавска кутија” је предвиђен као допунски наставни садржај који би имао могућност праћења реализације уз унапређивање садржаја у зависности од резултата имплементације.

Материјал се састоји од приручника за наставнике, постера слива Дунава, карата за игру и ЦД-а са целокупним материјалом. Приручник за наставнике се састоји од шест делова који се могу користити независно или по комбинованом принципу. Сваки део има увод у тему, детаљни опис активности (игре, експерименти, тимски рад, пројекти ван учионице, итд.), основне информације о теми, радне листове, референце за додатну литературу (која је дата као посебан део), и на крају сваког дела су дунавске приче.

Министарство просвете Републике Србије и Завод за унапређивање образовања и васпитања су дали позитивно мишљење и препоруку за употребу материјала ,,Дунавска кутија”, као образовног материјала за остваривање образовно-васпитног рада у основним школама од 4. до 6. разреда.

  • Користите Дунавску кутију у реализацији образовно-васпитног рада – online version.
  • У download area ћете наћи приручник за наставнике, постер слива Дунава и карте за игру.