Danube Box Versionen
EN
DE AT HU RS RO BG

Карти за игра

Тестето карти „Биоразнообразието по р. Дунав” е основано на принципа на традиционните карти за игра, които формират карета от четири карти.

Картите за игра представят картини, факти и увлекателни детайли за дунавските риби, често срещани птици, насекоми, влечуги, бозайници и растения.

Освен за самата игра, може да използвате отделните карти и като модели за рисуване и в игри за отгатване.